Pasiūlymai

Aplinkosaugos NVO pasiūlymai ir kiti raštai

Lietuvos dirvožemio apsauga: ką paliksime ateities kartoms?

2021 06 08

Lietuvoje yra stebimas dirvožemio būklės prastėjimas. Pereikvojus dirvožemį kyla grėsmė, kad ateinančios kartos nebegalės ūkininkauti tokiomis pat sąlygomis kaip dabartinė karta, nukentės visuomenės socialinė ir ekonominė gerovė. Suformavome aplinkosauginę poziciją ir sprendimų kryptis, kuriomis turėtų eiti žemės ūkis, kad būtų išsaugotas dirvožemis sveika gamta ir švari aplinka ateinančioms kartoms.

Aplinkosauginė pozicija dėl dirvožemio apsaugos ir mineralinių trąšų reguliavimo.

2021 12 02

Šiuo metu rengiamas Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginis planas. Žemės ūkio ministerijos ir Aplinkos ministerijos siūlomiems plane sprendimams didelę įtaką padarė taršius ūkius atstovaujantys lobistai. Dėl šios įtakos buvo išimti visi jiems netikę visuomenės atstovų pasiūlymai, siūlantys riboti taršų ūkininkavimą. Plačiau...

Žemės ūkio paramos politika turi nedelsiant keistis, kad atlieptų gamtos ir visuomenės interesus

2021 11 23

Mes, Lietuvos aplinkosaugos ir vartotojų nevyriausybinių organizacijų atstovai ir gamtai neabejingi ūkininkai, reikalaujame nedelsiant priimti sprendimus, reikalingus pertvarkyti žemės ūkį, kad išsaugoti Lietuvos gamtą ir išvengti klimato katastrofos. Žemės ūkiui skiriama viešosios lėšos turi būti naudojamos visuomeniniams interesams. Plačiau...

2021 11 05

Vandens taršos ir klimato kaitos problemas galima spręsti teisės aktais, mineralinių trąšų naudojimą suvienodinant su organinių trąšų (mėšlo ir srutų) apskaita, maksimaliu leidžiamu naudoti kiekiu bei tręšimo laikotarpiu augalininkyste užsiimančiuose ūkiuose. Plačiau...

2021 11 05

Išnuomota valstybinė žemės ūkio paskirties žemė sudaro daugiau nei 4 % visos Lietuvos žemės ūkio naudmenų. Manome, kad ūkininkavimas valstybinės žemės ūkio paskirties žemėje turi atitikti viešąjį interesą ir užsibrėžtus Europos žaliojo kurso tikslus. Plačiau...

2021 11 04

Šiuo metu Lietuvoje apie trečdalis šalies vandens telkinių neatitinka geros ekologinės būklės. Viena iš pagrindinių priežasčių – perteklinis mineralinių trąšų naudojimas žemės ūkyje. Pateikėme pasiūlymus, kaip tai spręsti, pakeičiant mineralines trąšas organinėmis. Plačiau...


Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano

2021 10 22

Teikiame pastabas rengiamam Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiam planui ir susitikimų metu pateiktai informacijai. Ministerijų pristatytuose Strateginio plano pasiūlymuose skiriamas didesnis dėmesys pievų apsaugai ir atkūrimui nei ankstesniuose šio plano pasiūlymuose. Tačiau nenumatoma esminė „pertvarka ir adekvatus jos finansavimas. Plačiau...

2021 08 31

Džiaugiamės sulaukę Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslininkų dėmesio dėl mūsų parengtos aplinkosauginės pozicijos dėl dirvožemio apsaugos ir mineralinių trąšų reguliavimo. Toliau pateikiame komentarus apie esminius mokslininkų pateiktos nuomonės punktus. Plačiau...

Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano

2021 07 22

Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijų pristatytuose Strateginio plano „žaliosios architektūros“ pasiūlymuose skiriamas didesnis dėmesys aplinkosaugai, nei ankstesniame Bendros žemės ūkio politikos (BŽŪP) laikotarpyje (2014–2020 m.). Tačiau nenumatoma esminė „pertvarka ir adekvatus jos finansavimas. Plačiau...

2021 06 08

Palaikome iniciatyvą spręsti problemas, susijusias su augalininkystės sukeliama tarša. Manome, kad būtina spręsti ariamosios žemės plėtros, mineralinių trąšų, siekiant reikšmingai priartėti prie Vandens pagrindų direktyvos tikslų ir užtikrinti gerą upių ik kitų vandenų būklę. Plačiau...

Apie dirvožemį žiniasklaidoje

2021 12 08

Kartu su mokslininkais spaudos konferencijoje aptarsime susidariusią situaciją žemės ūkyje ir būtinus veiksmus, kurie užkirstų kelią aplinkos būklės prastėjimui. Plačiau...

2021 06 17

Dirvožemis – mūsų maisto produktų šaltinis, todėl galima teigti, kad esame nuo jo priklausomi. Deja, pastaraisiais dešimtmečiais iš dirvožemio tik imame, o tam, kad jame ir toliau užaugtų tokie pat kiekiai produkcijos – pilama tonos trašų, rašoma pranešime žiniasklaidai. Plačiau...

2019 09 19

Tai, apie ką ilgai buvo kalbėta užuominomis, dabar kalbama garsiai – iš Lietuvos žemės išsunkėme viską, ką galėjome, ir mūsų dirvos nyksta. Plačiau...

Ar žemės ūkio politika ir įstatymai užtikrina dirvožemio apsaugą?

2021 06 08

Šių metų gegužės mėnesį vykdytos apklausos metu, buvo siekiama išsiaiškinti Lietuvos gyventojų požiūrį į dirvožemio apsaugą. Reprezentatyvią gyventojų apklausą atliko „Vilmorus“, apklausti 1004 respondentai.

Atlikus gyventojų apklausą, paaiškėjo, kad du trečdaliai visuomenės pritaria, jog Lietuvos dirvožemis turi būti geriau saugomas, todėl žemės ūkio parama turėtų būti skiriama labiau dirvožemį tausojančiam ūkininkavimui. Daugiau nei pusė apklausos dalyvių pritaria, kad dirvožemio apsaugą ir naudojimąsi reikia įtvirtintiatskiru Dirvožemio įstatymu.

Vilmorus atliktos Lietuvos gyventojų apklausos rezultatai

Pranešimas spaudai: "Apklausa: Lietuvos dirvožemio apsaugai reikia atskiro įstatymo"

2021 10 22

Kad išsaugotume žemės ūkį, aplinką ir gerovę ateities kartoms, turime keistis ir kurti atsparią, aplinkai ir klimatui draugišką ūkininkavimo sistemą. Žaliojo kurso tikslai ir jų įgyvendinimas turėtų atsispindėti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane. Parengėme šio strateginio plano pradinių pasiūlymų vertinimą. Plačiau...

2021 07 22

Kad išsaugotume žemės ūkį, aplinką ir gerovę ateities kartoms, turime keistis ir kurti atsparią, aplinkai ir klimatui draugišką ūkininkavimo sistemą. Žaliojo kurso tikslai ir jų įgyvendinimas turėtų atsispindėti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane. Parengėme šio strateginio plano pradinių pasiūlymų vertinimą. Plačiau...

2021 07 14

Kad išsaugotume žemės ūkį, aplinką ir gerovę ateities kartoms, turime keistis ir kurti atsparią, aplinkai ir klimatui draugišką ūkininkavimo sistemą. Žaliojo kurso tikslai ir jų įgyvendinimas turėtų atsispindėti Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginiame plane. Parengėme šio strateginio plano vertinimo kriterijus. Plačiau...